Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

VERITY SUB118

VERITY SUB118

Liên hệ
Verity KV8

Verity KV8

Liên hệ
Verity KV10

Verity KV10

Liên hệ
Verity KV 12

Verity KV 12

Liên hệ
VERITY KV15

VERITY KV15

Liên hệ
VERITY SUB 112

VERITY SUB 112

Liên hệ

  © 2023 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:    0191 550 8880     -     091 550 8880  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0915508880                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    091 550 8880     

 

            logo_pro_asia