Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

YAMAHA XM4080

YAMAHA XM4080

Liên hệ
YAMAHA XM4180

YAMAHA XM4180

Liên hệ
YAMAHA P7000S

YAMAHA P7000S

Liên hệ
YAMAHA P5000S

YAMAHA P5000S

Liên hệ
YAMAHA P3500S

YAMAHA P3500S

Liên hệ
YAMAHA P2500S

YAMAHA P2500S

Liên hệ
YAMAHA XP1000

YAMAHA XP1000

Liên hệ
YAMAHA XP2500

YAMAHA XP2500

Liên hệ
YAMAHA XP3500

YAMAHA XP3500

Liên hệ
YAMAHA XP5000

YAMAHA XP5000

Liên hệ
YAMAHA XP7000

YAMAHA XP7000

Liên hệ

  © 2019 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:    Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia