Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

PERCEPTION 820 TUBE

PERCEPTION 820 TUBE

14.050.000 VND
Micro AKG C 1000 S

Micro AKG C 1000 S

5.500.000 VND
Micro AKG C 2000 B

Micro AKG C 2000 B

7.000.000 VND
Micro AKG C 3000

Micro AKG C 3000

8.800.000 VND
Micro AKG C 4000 B

Micro AKG C 4000 B

15.800.000 VND
Micro AKG C414XLS/ST

Micro AKG C414XLS/ST

50.500.000 VND

  © 2022 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia