Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

ULXD14/30

ULXD14/30

42.270.000 VND
ULXD14/85

ULXD14/85

41.650.000 VND
BBS U-223D T

BBS U-223D T

Liên hệ
BBS U-223D H

BBS U-223D H

Liên hệ
BBS U-1600 T

BBS U-1600 T

Liên hệ
SHURE UR 1M

SHURE UR 1M

38.940.000 VND
SHURE UR 1H

SHURE UR 1H

61.810.000 VND
SHURE UR 1

SHURE UR 1

17.800.000 VND
SHURE ULXD1

SHURE ULXD1

13.260.000 VND

  © 2023 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:    0191 550 8880     -     091 550 8880  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0915508880                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    091 550 8880     

 

            logo_pro_asia