Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

SHURE SM7B

SHURE SM7B

Liên hệ
Shure SM27

Shure SM27

Liên hệ
SHURE DMK57-52

SHURE DMK57-52

Liên hệ
SHURE SM93

SHURE SM93

Liên hệ
SHURE SM11

SHURE SM11

Liên hệ

  © 2022 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia