Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

CROWN CDi 1000

CROWN CDi 1000

22.200.000 VND
CROWN CDI 2000

CROWN CDI 2000

29.170.000 VND
CROWN XTi 2002

CROWN XTi 2002

21.200.000 VND
CROWN XTi 4002

CROWN XTi 4002

29.500.000 VND
SOUNDCRAFT EFX8

SOUNDCRAFT EFX8

10.120.000 VND
SOUNDCRAFT EFX12

SOUNDCRAFT EFX12

13.320.000 VND
SOUNDCRAFT MFXi8

SOUNDCRAFT MFXi8

14.630.000 VND
SOUNDCRAFT MFXi12

SOUNDCRAFT MFXi12

16.940.000 VND
SOUNDCRAFT LX7II/16

SOUNDCRAFT LX7II/16

33.000.000 VND
SOUNDCRAFT FX16ii

SOUNDCRAFT FX16ii

24.200.000 VND
SOUNDCRAFT MFXi20

SOUNDCRAFT MFXi20

21.560.000 VND
SOUNDCRAFT MPMi20

SOUNDCRAFT MPMi20

18.480.000 VND
SOUNDCRAFT MPMi12

SOUNDCRAFT MPMi12

13.860.000 VND
SOUNDCRAFT EPM12

SOUNDCRAFT EPM12

9.460.000 VND
SOUNDCRAFT EPM8

SOUNDCRAFT EPM8

7.480.000 VND
SOUNDCRAFT EPM6

SOUNDCRAFT EPM6

6.490.000 VND
28M

28M

Liên hệ
14M

14M

8.750.000 VND
1160A

1160A

Liên hệ
280A

280A

13.240.000 VND
180A

180A

10.100.000 VND
CT 8150

CT 8150

54.190.000 VND
CROWN CT 875

CROWN CT 875

29.510.000 VND
CROWN 1160MA

CROWN 1160MA

15.930.000 VND
CROWN 280MA

CROWN 280MA

17.840.000 VND
CROWN XLi1500

CROWN XLi1500

8.900.000 VND
ERIC KA 5002

ERIC KA 5002

Liên hệ
ERIC KA3502

ERIC KA3502

Liên hệ
CROWN CXM 2000

CROWN CXM 2000

Liên hệ
CROWN XLC 2800

CROWN XLC 2800

Liên hệ
CROWN CT 4150

CROWN CT 4150

21.200.000 VND
CROWN XLC 2500

CROWN XLC 2500

Liên hệ
CROWN XTi 6002

CROWN XTi 6002

54.190.000 VND
CROWN CDI 6000

CROWN CDI 6000

56.100.000 VND
CROWN 135MA

CROWN 135MA

4.470.000 VND
CROWN CT 475

CROWN CT 475

15.370.000 VND
CROWN CDI 4000

CROWN CDI 4000

33.660.000 VND
CROWN 160MA

CROWN 160MA

7.700.000 VND
CROWN XTi 1002

CROWN XTi 1002

15.370.000 VND
CROWN XLi800

CROWN XLi800

7.200.000 VND
CROWN LPS-800

CROWN LPS-800

Liên hệ
CROWN LPS 1500

CROWN LPS 1500

Liên hệ
CROWN LPS 2500

CROWN LPS 2500

Liên hệ
CROWN XLi3500

CROWN XLi3500

Liên hệ
CROWN XLi2500

CROWN XLi2500

Liên hệ

  © 2023 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:    0191 550 8880     -     091 550 8880  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0915508880                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    091 550 8880     

 

            logo_pro_asia